Tűzjelző karbantartása

Beépített tűzvédelmi rendszerek, tűzjelzők tervezése, telepítése, szervizelése, karbantartása, átalakítása, bővítése, szakhatósági ügyintézése.

Üzemeltetési és karbantartási naplók

Beépített tűzjelző

Szerviz és karbantartás

A tűzjelző rendszereket a jogszabályban foglaltaknak megfelelően rendszeresen ellenőrizni kell, mely ellenőrzéseket napi, havi, háromhavi, féléves és éves rendszerességgel el kell végezni. A rendszeres ellenőrzéseket az üzemeletetési naplóban dokumentálni kell.

Rendszeres felülvizsgálat és karbantartás

A féléves rendszeres felülvizsgálat és tűzjelző karbantartás során az üzemeltetőnek legalább hathavonta biztosítania kell, hogy felülvizsgálatra és karbantartásra jogosult személy, a jogszabályban előírtak alapján, a rendszer vizsgálatát elvégezze.

Rendkívüli felülvizsgálat

  • tűzeset után (meg kell vizsgálni, hogy károsodott-e a tűzjelző, észlelte-e a tüzet, megfelelően jelezte-e, és működésbe hozta-e a rákötött berendezéseket. Ha a berendezés károsodott, vagy meghibásodott, el kell végezni a szükséges javítást, vagy cserét).
  • téves, hamis riasztás esetén (meg kell vizsgálni, hogy milyen körülmények vezettek a téves, vagy hamis riasztáshoz, és amennyiben ez megállapítható, javaslatot kell tenni a hiba felszámolására. A kiváltó okot is meg kell szüntetni átalakítás, javítás, vagy csere által).
  • a rendszer meghibásodása esetén (meg kell vizsgálni, hogy mi okozta a meghibásodást, illetve hogy az milyen következménnyel járt a tűzjelző működését illetően. A hibaelhárítást ? a jogszabályi feltételek szerint ? végre kell hajtani).
  • hosszú üzemszünet után (az éves rendszeres felülvizsgálatot kell végrehajtani, hosszú üzemszünetnek a 30 napnál hosszabb, teljes körű leállás számít).
  • új karbantartóval kötött szerződés után (ellenőrizni kell a szükséges iratok meglétét, és el kell végezni az éves rendszeres felülvizsgálatot).

 

Felülvizsgálatot és karbantartást (legyen az rendszeres, vagy rendkívüli) csak a jogszabályban előírt engedélyekkel és jogosítványokkal rendelkező szakemberrel, szakcéggel lehet elvégeztetni.

Címkék: