Tűzjelző karbantartás

A beépített tűzjelző rendszerek karbantartását jogszabály teszi kötelezővé, mely szerint az üzemeltetőnek gondoskodnia kell a berendezések rendszeres felülvizsgálatáról, amely biztosítja folyamatos működést. A tűzjelző rendszerek felülvizsgálata és karbantartása összetett műszaki folyamat.

Üzemeltetési és karbantartási naplók

 

Beépített tűzjelző rendszerek

Szerviz és karbantartás

A tűzjelző rendszer megbízhatósága annak műszaki állapotától függ. A felülvizsgálat tulajdonképpen a tűzjelző rendszer működőképességének vizsgálatából, a vizsgálat eredményének rögzítéséből és értékeléséből áll. Ezt követően kerülhet sor a szükséges karbantartási folyamat elvégzésére mely kötelező, rutin feladatokból, illetve a vizsgálat során megállapított hibák kijavításából tevődik össze.

Karbantartás megkezdése:

 • Ügyfél/kezelő/kioktatott személy értesítése az érkezésről és az esetleges kikapcsolásokról
 • A tűzeseti vezérlések, oltóberendezések kikapcsolása
 • Hang- és fényjelzők kikapcsolása
 • Távfelügyelet értesítése

Ellenőrzések megkezdése:

 • Központ kinyitása
 • Belépés kódüzembe
 • Riasztás számlálók leolvasása
 • Üzemeltetési napló és a központ eseménytárának ellenőrzése, ha szükséges tisztázása a kezelő személyzettel
 • Hálózat kimaradás, tápegységek, akkumulátorok ellenőrzése
 • Sétateszt elvégzése a kijelölt zónán
 • Kézi jelzésadók tesztelése
 • Automatikus érzékelők tesztelése
 • A következők ellenőrzése:
  • az érzékelők környezetében szükséges légtér megléte. pl. tárolt áru, polc, berendezés
  • a helyiség tűzterhelése
  • a helyiség funkciója, berendezése
  • a felszerelt érzékelők előírásoknak való megfelelése, mechanikai sérülésmentesség.

Külső hangjelző eszközök:

 • Az összes hang- és fényjelző ellenőrzése a kezelőfelületről

Külső kezelők/távkijelzők:

 • A riasztás-átjelző eszközök vezérlő elemeinek ellenőrzése
 • A távhívó eszközök vezérlő elemeinek ellenőrzése
 • A jelző- és oltóberendezések vezérlő elemeinek ellenőrzése
 • A belső riasztás-megjelenítő berendezések (belső hang- és fényjelzők, kijelzők) ellenőrzése

A gyártó által előírt karbantartások:

 • Érzékelők és alkatrészek tisztaságának ellenőrzése, tisztítása, szükség esetén cseréje
 • Szükség esetén az egyes alkatrészek cseréje (akkumulátor, érzékelő az előirt élettartam lejártával)
 • Akkucsere szükségességének vizsgálata
 • Terhelési feszültség mérés, akku töltőfeszültség mérése
 • A telepítési dokumentáció ill. az adatok naprakészségének ellenőrzése

Karbantartás befejező lépései:

 • A helyszínen tárolandó dokumentáció meglétének, tárolásának ellenőrzése
 • A központház bezárása, a fedél rögzítése
 • Jelzések törlése
 • Kilépés a kódüzemből
 • Bejelentkezés a távfelügyeletnél és a riasztás átvitelének ellenőrzése
 • Tűzeseti vezérlések engedélyezése, szükség esetén
 • Üzemeltetési napló/Karbantartások fejezet, beírás: Felülvizsgálat és karbantartás a vonatkozó előírások  szerint, adatok rögzítése: dátum, idő, számlálók állása, megállapítások, stb.
 • Ügyfél/kezelő/kioktatott személy tájékoztatása a karbantartás befejezéséről és a távozásról, szükség esetén a helyi napló aláírása.