Miért van szükség távfelügyeletre?

Miért van szükség távfelügyeletre?

A távfelügyelet bármikor képes és kész a riasztórendszerek jelzéseinek fogadására, a jelzéseknek megfelelő döntések meghozatalára és a szükséges intézkedések megtételére.

Az elektronikai védelmi jelzőrendszerek leggyakoribb típusai:

  • behatolás jelző rendszerek (ezeket általában csak riasztóként emlegetjük),
  • tűzjelző rendszerek,
  • különféle segélyhívó rendszerek (ezekkel például orvosi segítséget, vagy elakadt liftből történő kimentést kérhetünk),
  • gépjármű védelmi rendszerek.

E rendszerek a rendeltetésüknek megfelelő jelzéseket általában kétféleképpen közölhetik velünk:

  • az esemény helyszínen történő jelzésével: sziréna (hangjelző berendezés) és villogó (fényjelző berendezés) beindításával, illetve az elektronikai jelzőrendszer kezelőegységének különféle jeleivel,
  • a riasztási esemény távfelügyeletre történő továbbításával.

A helyszíni jelzés lehetőséget ad a közvetlen környezetben tartózkodóknak a riasztási eseményre való reagálásra, erre azonban nem mindig kerül sor.

Elsősorban azért, mert nem mindig tartózkodik valaki olyan közelségben, hogy hallja a riasztó szirénáját, vagy lássa a fényjelzését, másrészt azért, mert bizonyos helyzetekben és bizonyos események kapcsán nem várható el beavatkozás.

Gondoljunk csak arra, hogy az idős egyedülálló szomszédnéni éjjel kettőkor nem fog szembeszállni két betörővel. Az egészségügyi vészhívókat általában egyedülálló, idős emberek használják, így a helyszíni jelzésnek tulajdonképpen nem sok értelme van.

A helyi riasztás jelzés nem szelektív, azaz a sziréna hangjából nem lehet következtetni arra, hogy milyen esemény váltotta ki a jelzést. A helyszíni riasztás – például egy behatolás jelző esetében – bírhat valamilyen szintű elrettentő erővel, és figyelmezteti is a környezetet a beavatkozás szükségességére, de valódi, magas szintű biztonságot nem ad.

Bizonyos jelzőrendszer típusok képesek SMS, vagy hangüzenet küldésére, ami akkor is esélyt ad az intézkedésre, ha nem vagyunk a riasztó hallótávolságában.

Azonban ebben az esetben is számos ponton meghiúsulhat a sikeres betörésvédelem; például mert a mobiltelefonunk éppen ki van kapcsolva, vagy lemerült az akkumulátora, netán mert a családi nyaralás során senki sincs a telefon közelében, így nem is értesül a riasztásról.

A jó megoldás egy olyan szolgálat, amely bármikor vétel-, döntés- és intézkedés képes. Ez pedig a távfelügyelet.

Címkék: